Etablering av kjemiske resirkuleringsfabrikker i Norden.

Start film

Planen

Selskapet Plast Nordic AS (PN) skal bygge en nordisk industri som konverterer plast og tekstiler til nye kommersielle kjemiske industriprodukter. Ambisjonen står på “skulderen” til et omfattende forskningsprosjekt utført av det sveitsiske selskapet Gr3n.

Gr3n teknologi

Etablering av kjemiske resirkuleringsfabrikker i Norden.

Plast Nordic AS

Planen

Selskapet Plast Nordic AS (PN) skal bygge en nordisk industri som konverterer plast og tekstiler til nye kommersielle kjemiske industriprodukter. Ambisjonen står på “skulderen” til et omfattende forskningsprosjekt utført av det sveitsiske selskapet Gr3n. 

reaktor-bilde

Teknologien

Teknologien resirkulerer PET-plast (drikkeflasker og matemballasje) og polyester (mest brukt materiale i tekstilindustrien) tilbake til kjemikaliene (MEG og PTA) som de en gang ble laget av.

Teknologien er basert på alkalisk hydrolyse kombinert med bruk av en patentert mikrobølgeteknologi.

Dette akselererer prosessen og reaksjonen vil fullføres på 10 minutter. Sluttresultatet er monomer (MEG og PTA).

Teknologien er også i stand til å behandle større mengder urenheter (f.eks. PA, PU, bomull, fargestoffer, PO, osv.).

Teknologien

Teknologien resirkulerer PET-plast (drikkeflasker og matemballasje) og polyester (mest brukt materiale i tekstilindustrien) tilbake til kjemikaliene (MEG og PTA) som de en gang ble laget av.

Teknologien er basert på alkalisk hydrolyse kombinert med bruk av en patentert mikrobølgeteknologi.

Dette akselererer prosessen og reaksjonen vil fullføres på 10 minutter. Sluttresultatet er monomer (MEG og PTA).

Teknologien er også i stand til å behandle større mengder urenheter (f.eks. PA, PU, bomull, fargestoffer, PO, osv.).

Potensialet

  • Betydelig reduksjon av avfall (plast og tekstiler) som i dag enten brennes eller resirkuleres til produkter som mister kvalitet på hver runde. Denne nye løsningen lukker “sirkelen”. Den sirkulerer plast og polyester uten forringelse (upcycling).
  • Betydelig reduksjon av CO2 utslipp (64% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Betydelig reduksjon av energi (67% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Kan ta store markedsandeler av PTA og EG markedet, gitt økte krav til materialgjenvinning i fremtidens produkter.

Hovedutfordringen som er løst

Gr3n har utviklet en teknologi for «upcycling» av avfall som tiltrekker kommersielle aktører, fordi den er lønnsom. Dette vil igjen vitalisere hele avfallskjeden av problemavfall som PET og Polyester.

Potensialet

  • Betydelig reduksjon av avfall (plast og tekstiler) som i dag enten brennes eller resirkuleres til produkter som mister kvalitet på hver runde. Denne nye løsningen lukker “sirkelen”. Den sirkulerer plast og polyester uten forringelse (upcycling).
  • Betydelig reduksjon av CO2 utslipp (64% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Betydelig reduksjon av energi (67% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Kan ta store markedsandeler av PTA og EG markedet, gitt økte krav til materialgjenvinning i fremtidens produkter.

Hovedutfordringen som er løst

Gr3n har utviklet en teknologi for «upcycling» av avfall som tiltrekker kommersielle aktører, fordi den er lønnsom. Dette vil igjen vitalisere hele avfallskjeden av problemavfall som PET og Polyester.

Befaring med Herning kommune i Danmark

Status

Befaring med Herning kommune i Danmark

Mens Gr3n ferdigstiller basic engineering, jobber Plast Nordic med de industrielle forberedelsene knyttet til lokasjon av fabrikk.

Disse forberedelsene er omfattende, og dekker hele Norden.   Den pågående energikrisen gjør at vårt lokasjonsvalg for fabrikk # 1 i stor grad vil styres av tilgang til fornybar energi.  Det siste lokasjonsalternativet vi har jobbet med er i Danmark.

Her ligger forholdene godt til rette både med tanke på både energi, råvarer og kunder. En endelig beslutning om lokasjon er planlagt i løpet av Q2 2023.

Kontakt

Befaring med Herning kommune i Danmark

Status

Befaring med Herning kommune i Danmark

Mens Gr3n ferdigstiller basic engineering,  jobber Plast Nordic med de industrielle forberedelsene knyttet til lokasjon av fabrikk.

Disse forberedelsene er omfattende, og dekker hele Norden. Den pågående energikrisen gjør at vårt lokasjonsvalg for fabrikk # 1 i stor grad vil styres av tilgang til fornybar energi.  Det siste lokasjonsalternativet vi har jobbet med er i Danmark.

Her ligger forholdene godt til rette både med tanke på både energi, råvarer og kunder. En endelig beslutning om lokasjon er planlagt i løpet av Q2 2023.

Kontakt