Etablering av kjemiske resirkuleringsfabrikker i Norden.

Teknologien

Planen

Selskapet Plast Nordic AS (PN) skal bygge en nordisk industri som konverterer plast og tekstiler til nye kommersielle kjemiske industriprodukter. Ambisjonen står på “skulderen” til et omfattende forskningsprosjekt utført av det sveitsiske selskapet Gr3n. PN har signert en eksklusiv kommersiell avtale for bruk av Gr3n teknologien i Norden.

Gr3n teknologi

Etablering av kjemiske resirkuleringsfabrikker i Norden.

Plast Nordic AS

Planen

Selskapet Plast Nordic AS (PN) skal bygge en nordisk industri som konverterer plast og tekstiler til nye kommersielle kjemiske industriprodukter. Ambisjonen står på “skulderen” til et omfattende forskningsprosjekt utført av det sveitsiske selskapet Gr3n. PN har signert en eksklusiv kommersiell avtale for bruk av Gr3n teknologien i Norden.

reaktor-bilde

Teknologien

Teknologien resirkulerer PET plast (drikkeflasker og matemballasje) og Polyester (mest brukte material i tekstilindustrien.) tilbake til de kjemikaliene (EG og PTA) de en gang ble laget av.

Teknologien baseres på alkalisk hydrolyse kombinert med bruk av en patentert mikrobølgeteknologi. Dette akselerer prosessen og man oppnår full de polymerisering på 10 minutter. Sluttresultatet er monomer (EG og PTA). Disse vil så tilbys i markedet til tilnærmet samme pris som tilsvarende råvarer fra petroleumsindustrien. Teknologien har også stor toleranse for “urenheter” i de leverte avfall strømmene.

Teknologien

Teknologien resirkulerer PET plast (drikkeflasker og matemballasje) og Polyester (mest brukte material i tekstilindustrien.) tilbake til de kjemikaliene (EG og PTA) de en gang ble laget av.

Teknologien baseres på alkalisk hydrolyse kombinert med bruk av en patentert mikrobølgeteknologi. Dette akselerer prosessen og man oppnår full de polymerisering på 10 minutter. Sluttresultatet er monomer (EG og PTA). Disse vil så tilbys i markedet til tilnærmet samme pris som tilsvarende råvarer fra petroleumsindustrien. Teknologien har også stor toleranse for “urenheter” i de leverte avfall strømmene.

Potensialet

  • Betydelig reduksjon av avfall (plast og tekstiler) som i dag enten brennes eller resirkuleres til produkter som mister kvalitet på hver runde. Denne nye løsningen lukker “sirkelen”. Den sirkulerer plast og polyester uten forringelse (upcycling).
  • Betydelig reduksjon av CO2 utslipp (64% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Betydelig reduksjon av energi (67% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Kan ta store markedsandeler av PTA og EG markedet, gitt økte krav til materialgjenvinning i fremtidens produkter.

Hovedutfordringen som er løst

Gr3n har utviklet en teknologi for «upcycling» av avfall som tiltrekker kommersielle aktører, fordi den er lønnsom. Dette vil igjen vitalisere hele avfallskjeden av problemavfall som PET og Polyester.

Potensialet

  • Betydelig reduksjon av avfall (plast og tekstiler) som i dag enten brennes eller resirkuleres til produkter som mister kvalitet på hver runde. Denne nye løsningen lukker “sirkelen”. Den sirkulerer plast og polyester uten forringelse (upcycling).
  • Betydelig reduksjon av CO2 utslipp (64% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Betydelig reduksjon av energi (67% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Kan ta store markedsandeler av PTA og EG markedet, gitt økte krav til materialgjenvinning i fremtidens produkter.

Hovedutfordringen som er løst

Gr3n har utviklet en teknologi for «upcycling» av avfall som tiltrekker kommersielle aktører, fordi den er lønnsom. Dette vil igjen vitalisere hele avfallskjeden av problemavfall som PET og Polyester.

Status

Sommer 2021

Gr3n sin løsning har fulgt en velkjent og grundig metodikk (TRL) for den industrielle utviklingen. Arbeidet har tatt teknologien fra laboratoriet, via pilotanlegget i Piacenza (Italia) til ferdigstillelsen av en demo fabrikk i Chieti (Italia). Arbeidet er finansiert gjennom flere store EU tilskudd.

Selskapet jobber nå i den siste industrielle testfasen som betegnes med TRL 7-9 (Technology Readiness Levels). Demofabrikken i Chieti ventes å være i produksjon tidlig høst 2021.  Dette anlegget skal både fungerer som et demo anlegg for globale kunder og som Gr3n sitt
referanseanlegg i den videre utviklingen.

I perioden fremover skal Gr3n ferdigstille det endelige design- og
dokumentasjonsarbeidet. Denne dokumentasjonen er den uttømmende
spesifikasjonen som gjør det mulig å lisensiere ut Gr3n sin
teknologi til andre land.

Plast Nordic har hatt samarbeid med Gr3n i flere år og har signert en
kommersiell avtale om enerett til bruk av Gr3n sin teknologi i Norden.
I tiden frem til oppstart arbeider PN med de strategiske, kommersielle
og praktiske forberedelsene. Herunder lokasjon(er), partner modeller,
industrielle tilpasninger til Norden, tilgang til avfallsstrømmer,
organisering og finansiering. Plast Nordic sin plan er å være i
drift med første fabrikk i løpet av 2023.

Kontakt

Status

Sommer 2021

Gr3n sin løsning har fulgt en velkjent og grundig metodikk (TRL) for den industrielle utviklingen. Arbeidet har tatt teknologien fra laboratoriet, via pilotanlegget i Piacenza (Italia) til ferdigstillelsen av en demo fabrikk i Chieti (Italia). Arbeidet er finansiert gjennom flere store EU tilskudd.

Selskapet jobber nå i den siste industrielle testfasen som betegnes med TRL 7-9 (Technology Readiness Levels). Demofabrikken i Chieti ventes å være i produksjon tidlig høst 2021. Dette anlegget skal både fungerer som et demo anlegg for globale kunder og som Gr3n sitt
referanseanlegg i den videre utviklingen.

I perioden fremover skal Gr3n ferdigstille det endelige design- og dokumentasjonsarbeidet. Denne dokumentasjonen er den uttømmende spesifikasjonen som gjør det mulig å lisensiere ut Gr3n sin teknologi til andre land.

Plast Nordic har hatt samarbeid med Gr3n i flere år og har signert en kommersiell avtale om enerett til bruk av Gr3n sin teknologi i Norden.
I tiden frem til oppstart arbeider PN med de strategiske, kommersielle
og praktiske forberedelsene. Herunder lokasjon(er), partner modeller,
industrielle tilpasninger til Norden, tilgang til avfallsstrømmer, organisering og finansiering. Plast Nordic sin plan er å være i drift med første fabrikk i løpet av 2023.

Kontakt