Etablering av kjemiske resirkuleringsfabrikker i Norden.

Start film

Planen

Selskapet Plast Nordic AS (PN) skal bygge en nordisk industri som konverterer plast og tekstiler til nye kommersielle kjemiske industriprodukter. Ambisjonen står på “skulderen” til et omfattende forskningsprosjekt utført av det sveitsiske selskapet Gr3n. PN har signert en eksklusiv kommersiell avtale for bruk av Gr3n teknologien i Norden.

Gr3n teknologi

Etablering av kjemiske resirkuleringsfabrikker i Norden.

Plast Nordic AS

Planen

Selskapet Plast Nordic AS (PN) skal bygge en nordisk industri som konverterer plast og tekstiler til nye kommersielle kjemiske industriprodukter. Ambisjonen står på “skulderen” til et omfattende forskningsprosjekt utført av det sveitsiske selskapet Gr3n. PN har signert en eksklusiv kommersiell avtale for bruk av Gr3n teknologien i Norden.

reaktor-bilde

Teknologien

Teknologien resirkulerer PET plast (drikkeflasker og matemballasje) og Polyester (mest brukte material i tekstilindustrien.) tilbake til de kjemikaliene (EG og PTA) de en gang ble laget av.

Teknologien baseres på alkalisk hydrolyse kombinert med bruk av en patentert mikrobølgeteknologi. Dette akselerer prosessen og man oppnår full de polymerisering på 10 minutter. Sluttresultatet er monomer (EG og PTA). Disse vil så tilbys i markedet til tilnærmet samme pris som tilsvarende råvarer fra petroleumsindustrien. Teknologien har også stor toleranse for “urenheter” i de leverte avfall strømmene.

Teknologien

Teknologien resirkulerer PET plast (drikkeflasker og matemballasje) og Polyester (mest brukte material i tekstilindustrien.) tilbake til de kjemikaliene (EG og PTA) de en gang ble laget av.

Teknologien baseres på alkalisk hydrolyse kombinert med bruk av en patentert mikrobølgeteknologi. Dette akselerer prosessen og man oppnår full de polymerisering på 10 minutter. Sluttresultatet er monomer (EG og PTA). Disse vil så tilbys i markedet til tilnærmet samme pris som tilsvarende råvarer fra petroleumsindustrien. Teknologien har også stor toleranse for “urenheter” i de leverte avfall strømmene.

Potensialet

  • Betydelig reduksjon av avfall (plast og tekstiler) som i dag enten brennes eller resirkuleres til produkter som mister kvalitet på hver runde. Denne nye løsningen lukker “sirkelen”. Den sirkulerer plast og polyester uten forringelse (upcycling).
  • Betydelig reduksjon av CO2 utslipp (64% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Betydelig reduksjon av energi (67% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Kan ta store markedsandeler av PTA og EG markedet, gitt økte krav til materialgjenvinning i fremtidens produkter.

Hovedutfordringen som er løst

Gr3n har utviklet en teknologi for «upcycling» av avfall som tiltrekker kommersielle aktører, fordi den er lønnsom. Dette vil igjen vitalisere hele avfallskjeden av problemavfall som PET og Polyester.

Potensialet

  • Betydelig reduksjon av avfall (plast og tekstiler) som i dag enten brennes eller resirkuleres til produkter som mister kvalitet på hver runde. Denne nye løsningen lukker “sirkelen”. Den sirkulerer plast og polyester uten forringelse (upcycling).
  • Betydelig reduksjon av CO2 utslipp (64% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Betydelig reduksjon av energi (67% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Kan ta store markedsandeler av PTA og EG markedet, gitt økte krav til materialgjenvinning i fremtidens produkter.

Hovedutfordringen som er løst

Gr3n har utviklet en teknologi for «upcycling» av avfall som tiltrekker kommersielle aktører, fordi den er lønnsom. Dette vil igjen vitalisere hele avfallskjeden av problemavfall som PET og Polyester.

Status

Vår 2022

Demo fabrikken til Gr3n i Chieti (Italia) sto ferdig august 2021. Den planlagte testingen av fullskala-anlegget er i gang.

I perioden fremover skal Gr3n ferdigstille det endelige design- og dokumentasjonsarbeidet. Denne dokumentasjonen er den uttømmende spesifikasjonen som gjør det mulig å lisensiere ut Gr3n sin teknologi til andre land.

Plast Nordic har hatt samarbeid med Gr3n i flere år og har signert en kommersiell avtale for Norden. I tiden frem til oppstart arbeider PN med de strategiske, kommersielle og praktiske forberedelsene. Herunder lokasjon(er), partner modeller,
industrielle tilpasninger til Norden, tilgang til avfallstrømmer, organisering og finansiering. Plast Nordic sin plan er å starte bygging av første fabrikk i 2024.

Kontakt

Status

Vår 2022

Demo fabrikken til Gr3n i Chieti (Italia) sto ferdig august 2021. Den planlagte testingen av fullskala-anlegget er i gang.

I perioden fremover skal Gr3n ferdigstille det endelige design- og dokumentasjonsarbeidet. Denne dokumentasjonen er den uttømmende spesifikasjonen som gjør det mulig å lisensiere ut Gr3n sin teknologi til andre land.

Plast Nordic har hatt samarbeid med Gr3n i flere år og har signert en kommersiell avtale for Norden. I tiden frem til oppstart arbeider PN med de strategiske, kommersielle og praktiske forberedelsene. Herunder lokasjon(er), partner modeller,
industrielle tilpasninger til Norden, tilgang til avfallstrømmer, organisering og finansiering. Plast Nordic sin plan er å starte bygging av første fabrikk i 2024.

Kontakt