Etablering av kjemiske resirkuleringsfabrikker i Norden.

Planen

Selskapet Plast Nordic AS (PN) skal bygge en nordisk industri som konverterer plast og tekstiler til nye kommersielle kjemiske industriprodukter. Ambisjonen står på “skulderen” til et omfattende forskningsprosjekt utført av det sveitsiske selskapet Gr3n.

Gr3n teknologi

Etablering av kjemiske resirkuleringsfabrikker i Norden.

Plast Nordic AS

Planen

Selskapet Plast Nordic AS (PN) skal bygge en nordisk industri som konverterer plast og tekstiler til nye kommersielle kjemiske industriprodukter. Ambisjonen står på “skulderen” til et omfattende forskningsprosjekt utført av det sveitsiske selskapet Gr3n. 

reaktor-bilde

Teknologien

Teknologien resirkulerer PET-plast (drikkeflasker og matemballasje) og polyester (mest brukt materiale i tekstilindustrien) tilbake til kjemikaliene (MEG og PTA) som de en gang ble laget av.

Teknologien er basert på alkalisk hydrolyse kombinert med bruk av en patentert mikrobølgeteknologi.

Dette akselererer prosessen og reaksjonen vil fullføres på 10 minutter. Sluttresultatet er monomer (MEG og PTA).

Teknologien er også i stand til å behandle større mengder urenheter (f.eks. PA, PU, bomull, fargestoffer, PO, osv.).

Teknologien

Teknologien resirkulerer PET-plast (drikkeflasker og matemballasje) og polyester (mest brukt materiale i tekstilindustrien) tilbake til kjemikaliene (MEG og PTA) som de en gang ble laget av.

Teknologien er basert på alkalisk hydrolyse kombinert med bruk av en patentert mikrobølgeteknologi.

Dette akselererer prosessen og reaksjonen vil fullføres på 10 minutter. Sluttresultatet er monomer (MEG og PTA).

Teknologien er også i stand til å behandle større mengder urenheter (f.eks. PA, PU, bomull, fargestoffer, PO, osv.).

Potensialet

  • Betydelig reduksjon av avfall (plast og tekstiler) som i dag enten brennes eller resirkuleres til produkter som mister kvalitet på hver runde. Denne nye løsningen lukker “sirkelen”. Den sirkulerer plast og polyester uten forringelse (upcycling).
  • Betydelig reduksjon av CO2 utslipp (64% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Betydelig reduksjon av energi (67% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Kan ta store markedsandeler av PTA og EG markedet, gitt økte krav til materialgjenvinning i fremtidens produkter.

Hovedutfordringen som er løst

Gr3n har utviklet en teknologi for «upcycling» av avfall som tiltrekker kommersielle aktører, fordi den er lønnsom. Dette vil igjen vitalisere hele avfallskjeden av problemavfall som PET og Polyester.

Potensialet

  • Betydelig reduksjon av avfall (plast og tekstiler) som i dag enten brennes eller resirkuleres til produkter som mister kvalitet på hver runde. Denne nye løsningen lukker “sirkelen”. Den sirkulerer plast og polyester uten forringelse (upcycling).
  • Betydelig reduksjon av CO2 utslipp (64% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Betydelig reduksjon av energi (67% mindre), sammenliknet med konvensjonell/petroleumsbasert fremstilling av PTA og EG.
  • Kan ta store markedsandeler av PTA og EG markedet, gitt økte krav til materialgjenvinning i fremtidens produkter.

Hovedutfordringen som er løst

Gr3n har utviklet en teknologi for «upcycling» av avfall som tiltrekker kommersielle aktører, fordi den er lønnsom. Dette vil igjen vitalisere hele avfallskjeden av problemavfall som PET og Polyester.

Lokasjon

Status

Hvor skal Plast Nordic fabrikker lokaliseres ?

I Norge har vi mye plass, men det er kun et fåtall steder som egner seg svært bra for en kjemisk resirkuleringsfabrikk. Lokasjonskriteriene er mange og sammensatte.

Mens Gr3n gjør klar sin demo fabrikk i Italia,  jobber Plast Nordic med de industrielle forberedelsene knyttet til lokasjon av fabrikk. To regioner i Sør-Norge er identifisert som interessante. Agder og Nye Østfold.

Slike forberedelser er omfattende. Den pågående energikrisen gjør også at vårt lokasjonsvalg for fabrikk # 1 i stor grad vil styres av tilgang til fornybar energi.  I vinter jobbet vi godt med lokasjonsalternativer i Danmark og fikk samtidig etablert gode nettverk

blant ulike danske plast- og tekstilaktører.  I sommer og høst jobbes det videre med lokasjonsalternativer i Norge. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med tekstilsektorens bransjeforening Nf&Ta og andre representanter for hhv vertskommuner, plastavfallsbransjen og andre rådgivere.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Teknologiformidling med 440 000 NOK.

Kontakt

Lokasjon

Status

Hvor skal Plast Nordic fabrikker lokaliseres ?

I Norge har vi mye plass, men det er kun et fåtall steder som egner seg svært bra for en kjemisk resirkuleringsfabrikk. Lokasjonskriteriene er mange og sammensatte.

Mens Gr3n gjør klar sin demo fabrikk i Italia,  jobber Plast Nordic med de industrielle forberedelsene knyttet til lokasjon av fabrikk. To regioner i Sør-Norge er identifisert som interessante. Agder og Nye Østfold.

Slike forberedelser er omfattende. Den pågående energikrisen gjør også at vårt lokasjonsvalg for fabrikk # 1 i stor grad vil styres av tilgang til fornybar energi.  I vinter jobbet vi godt med lokasjonsalternativer i Danmark og fikk samtidig etablert gode nettverk

blant ulike danske plast- og tekstilaktører.  I sommer og høst jobbes det videre med lokasjonsalternativer i Norge. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med tekstilsektorens bransjeforening Nf&Ta og andre representanter for hhv vertskommuner, plastavfallsbransjen og andre rådgivere.

Prosjektet er støttet av Stiftelsen Teknologiformidling med 440 000 NOK.

Kontakt