ARENDALSUKA 2023

Plast Nordic var invitert av Nf&Ta og Handelens Miljøfond for å delta i en paneldebatt om reindustrialisering av tekstilbransjen i Norge. Her møttes repr. fra tekstilprodusenter, virkemiddelapparat, stortingspolitikere og aktører fra...