Plast Nordic styrker sin posisjon !

“Rune Byremo (f.v) i Plast Nordic, og daglig leder i Norner, Kjetil Larsen, har sammen med Dr. Marianna Sarisskova inngått et strategisk samarbeid. Dette skal gi gode resultater for resirkuerling av plastemabllasje og tekstiler av polyester (se figur 1).”...

Plast Nordic announcement

Plast Nordic Holding hereby announces that the company has a new chairman and a new board member. Together, these two add specialist expertise, experience and networks which will be important to Plast Nordic, now entering the next phase. Chairman of the board, Kjetil...

ARENDALSUKA 2023

Plast Nordic var invitert av Nf&Ta og Handelens Miljøfond for å delta i en paneldebatt om reindustrialisering av tekstilbransjen i Norge. Her møttes repr. fra tekstilprodusenter, virkemiddelapparat, stortingspolitikere og aktører fra...