Plast Nordic var invitert av Nf&Ta og Handelens Miljøfond for å delta i en paneldebatt om reindustrialisering av tekstilbransjen i Norge. Her møttes repr. fra tekstilprodusenter, virkemiddelapparat, stortingspolitikere og aktører fra avfallssektor/resirkuleringsaktører.

Hovedlinjene i debatten: tekstilbransjen står i krevende omstillingstider, men har samtidig en betydelig omstillingsevne. Resirkuleringskapasitet må etableres raskt, høyere tempo er nødvendig. Politisk omstendelighet (EU++) og skjematisk formalisme fra virkemiddelapparatet,  oppfattes av noen som krevende for effektiv utvikling og implementering av nye løsninger. Takk til arrangører for et lærerikt og viktig arrangement.

Arendalsuka-2023