NorSort AS er datterselskapet til Plast Nordic Holding. Dette selskapet eies sammen med bransjeforeningen for tekstilbransjen i Norge, NF&TA. I sammenheng med Sparebanken Sørs Bærekrafttak, vant NorSort en pris på kr 200 000 i november. Dette var for selskapets arbeid med ny sorteringsteknologi for tekstiler. Prisen ble delt ut på Kilden.

Midlene er øremerket et større og svært viktig utredningsprosjekt som er i gang. Arbeidet skal være ferdig i mars 2022 og vil legge frem et godt strategisk overblikk på dagens begrensinger og de tekniske mulighetene som ligger i kombinasjonen AI og nyere optiske apparater i markedet.

Norsort prisvinner