CEO Plast Nordic

Morten Harlem tiltrådde 1. mai som ny CEO i Plast Nordic. Han har omfattende topplederfaring fra internasjonal prosessindustri og betydelig erfaring med å lede etablering og operasjon av større komplekse industrianlegg. Blant annet har Morten jobbet i Borregaard konsernet i over 23 år.

-Ressurspersoner som Morten kan velge fra aller øverste hylle i arbeidslivet. Det som likevel motiverte lille Plast Nordic til å ta kontakt, var Mortens interesse for FN sine bærekraftsmål.Vi fant raskt tonen og oppdaget fort at begge parter hadde noe den andre ønsket, sier Rune Byremo, COO i Plast Nordic.

Morten Harlem tiltrådde 1. mai som ny CEO i Plast Nordic. Han har omfattende topplederfaring fra internasjonal prosessindustri og betydelig erfaring med å lede etablering og operasjon av større komplekse industrianlegg.  Blant annet har Morten jobbet i Borregaard konsernet i over 23 år.

-Ressurspersoner som Morten kan velge fra aller øverste hylle i arbeidslivet. Det som likevel motiverte lille Plast Nordic til å ta kontakt, var Mortens interesse for FN sine bærekraftsmål.  Vi fant raskt tonen og oppdaget fort at begge parter hadde noe den andre ønsket, sier Rune Byremo, COO i Plast Nordic.

CEO Plast Nordic

Han husker godt den første samtalen med Morten. -Jeg tror Plast Nordic sitt potensial trigget industribyggeren i Morten, men kanskje viktigst var det at Plast Nordic sin kjernevirksomhet traff Morten i «mageregionen. Vi skal jo sørge for at de store avfallskategoriene Polyester (tekstiler) og PET (flasker og matemballasje) kan resirkuleres 100% uten kvalitetsforringelse. Blir ikke mer bærekraft enn det avslutter Rune.

Han husker godt den første samtalen med Morten. -Jeg tror Plast Nordic sitt potensial trigget industribyggeren i Morten, men kanskje viktigst var det at Plast Nordic sin kjernevirksomhet traff Morten i «mageregionen. Vi skal jo sørge for at de store avfallskategoriene Polyester (tekstiler) og PET (flasker og matemballasje) kan resirkuleres 100% uten kvalitetsforringelse. Blir ikke mer bærekraft enn det avslutter Rune.

-Det å få lov til å være med å bygge et industrieventyr fra bunnen av er noe som generelt motiverer meg, Plast Nordic er godt posisjonert til å bli et eventyr i nordisk industri. At en samtidig ikke kun ser for seg å bygge fabrikker, drive utvikling og innovasjon for «egen nytte», men gi verdikjedene pålitelig tilførsel av et sirkulært bærekraftig alternativ, i et omfang som monner, gjorde det umulig for meg å si nei til denne utfordringen.

Plast Nordic har kommet et godt stykke på vei, nå skal vi sammen sette kursen for å gi markedet en mulighet til å velge bort emballasje og tekstiler fra fossile ressurser med lav grad av resirkulering, og heller velge emballasje og tekstiler fra 100% sirkulære prosesser, som også har et betydelig lavere klimamessig fotavtrykk «rund baut».

Plast Nordic er løsningen på deler av tekstilbransjens hodebry – hvordan skal «fast fashion» kunne forenes med konsumentens sterke og voksende preferanse for fornybare og sirkulære alternativer?

Mens jeg nå lærer meg teknologien og bransjen fra grunnen av, ser jeg frem til å bygge Plast Nordic laget og å treffe fremtidige samarbeidspartnere i alle deler av den nye grønne verdikjeden avslutter Morten.

-Det å få lov til å være med å bygge et industrieventyr fra bunnen av er noe som generelt motiverer meg, Plast Nordic er godt posisjonert til å bli et eventyr i nordisk industri. At en samtidig ikke kun ser for seg å bygge fabrikker, drive utvikling og innovasjon for «egen nytte», men gi verdikjedene pålitelig tilførsel av et sirkulært bærekraftig alternativ, i et omfang som monner, gjorde det umulig for meg å si nei til denne utfordringen.

Plast Nordic har kommet et godt stykke på vei, nå skal vi sammen sette kursen for å gi markedet en mulighet til å velge bort emballasje og tekstiler fra fossile ressurser med lav grad av resirkulering, og heller velge emballasje og tekstiler fra 100% sirkulære prosesser, som også har et betydelig lavere klimamessig fotavtrykk «rund baut».

Plast Nordic er løsningen på deler av tekstilbransjens hodebry – hvordan skal «fast fashion» kunne forenes med konsumentens sterke og voksende preferanse for fornybare og sirkulære alternativer?

Mens jeg nå lærer meg teknologien og bransjen fra grunnen av, ser jeg frem til å bygge Plast Nordic laget og å treffe fremtidige samarbeidspartnere i alle deler av den nye grønne verdikjeden avslutter Morten.