avtale-PN

“Rune Byremo (f.v) i Plast Nordic, og daglig leder i Norner, Kjetil Larsen, har sammen med Dr. Marianna Sarisskova inngått et strategisk samarbeid.
Dette skal gi gode resultater for resirkuerling av plastemabllasje og tekstiler av polyester (se figur 1).”

 

Plast Nordic, forskningsmiljøet Norner og Dr. Marianna Sarkissova går nå sammen om å utvikle og skalere opp en banebrytende industriell løsning. Dette kan gi opp mot 100% resirkulering av plastemballasje og polyestertekstiler. Målet er å etablere en fullskala fabrikk i Norge innen 2028.

«Plast Nordic har potensial til å øke bærekraften i plast- og tekstilnæringen betydelig. Men selskapet trenger mer spisskompetanse. Norner har kapasitet til å bidra både med forretningsstrategiske, polymerfaglige og produksjonstekniske vurderinger, som igjen øker realiseringsevnen til dette store og viktige industriprosjektet»,sier Dr. Kjetil Larsen, daglig leder i Norner.

Rammene for samarbeidet er nå signert gjennom en MOU, og her er det definert en strategi for hvordan selskapene i felleskap skal bidra til at Plast Nordic når sine strategiske og kommersielle mål.

«Vi ønsker å bidra i skalerbare industriprosjekter der bærekraft og forretningsmodell er godt balansert. Kombinasjonen av kjemisk resirkulering av PET, kapasiteten til Norner, posisjonen til Plast Nordic og innretningen mot det velorganiserte Norden tiltaler oss. Vi skal bidra med strategiske og finansielle ressurser», sier Dr. Marianna Sarkissova,

Plast Nordic jobber nå med å kvalifisere lokasjoner for første fabrikk. Her har selskapet kikket nærmere på flere relevante tomter både i Norge og Danmark. Lokasjoner for en Plast Nordic fabrikk må både ha tilstrekkelig tilgang til fornybar energi, skalerbarhet for vekst, tilgang til overskuddsvarme (termisk energi) og gode logistikk kapasiteter.