Plast Nordic har fått midler fra Stiftelsen Teknologiformidling, Norwegian Fashion & Textile Agenda og Helly-Hansen til å gjennomføre en omfattede test av en egen teknologi. (TRT prosjektet)

Plast Nordic har fått midler fra Stiftelsen Teknologiformidling, Norwegian Fashion & Textile Agenda og Helly-Hansen til å gjennomføre en omfattede test av en egen teknologi. (TRT prosjektet)

Sammen med noen av de største aktørene i den nordiske tekstilbransjen og SINTEF Industri, skal Plast Nordic teste kvaliteten på 100% resirkulert polyester. Dette gjøres ved at man henter store mengder tekstilavfall fra et moderne innsamlings- og sorteringsanlegg i Sverige, så sendes tekstilavfallet til Italia for kjemisk resirkulering.  Teknologien som brukes her er Gr3n sin patenterte løsning for gjenvinning av Polyester og PET plast. Dette er den sammen teknologien som Plast Nordic har rettighetene til i Norden. Og som senere er planlagt installert ved flere lokasjoner i hhv Norge, Sverige og Danmark.

Sammen med noen av de største aktørene i den nordiske tekstilbransjen og SINTEF Industri, skal Plast Nordic teste kvaliteten på 100% resirkulert polyester. Dette gjøres ved at man henter store mengder tekstilavfall fra et moderne innsamlings- og sorteringsanlegg i Sverige, så sendes tekstilavfallet til Italia for kjemisk resirkulering. Teknologien som brukes her er Gr3n sin patenterte løsning for gjenvinning av Polyester og PET plast. Dette er den sammen teknologien som Plast Nordic har rettighetene til i Norden. Og som senere er planlagt installert ved flere lokasjoner i hhv Norge, Sverige og Danmark.

Textile-worker

Testen går altså fra innsamling og sortering i Sverige, til Italia for de-polymerisering. Så sendes PTA og MEG kjemikaliene ( 100% resirkulerte kjemikalier) til en polymerfabrikk i Nederland. Her produseres pellets av kjemikaliene som igjen blir sendt til spinning og tekstilproduksjon i Sverige.

Parallelt overvåkes prosess og kvalitetsmål av SINTEF.  Sluttrapporten skal fungere som en verifisering av prosess og sluttkvaliteten på polyester tekstilet. 

Testen går altså fra innsamling og sortering i Sverige, til Italia for de-polymerisering. Så sendes PTA og MEG kjemikaliene ( 100% resirkulerte kjemikalier) til en polymerfabrikk i Nederland. Her produseres pellets av kjemikaliene som igjen blir sendt til spinning og tekstilproduksjon i Sverige.

Parallelt overvåkes prosess og kvalitetsmål av SINTEF. Sluttrapporten skal fungere som en verifisering av prosess og sluttkvaliteten på polyester tekstilet.

Textile-worker

Prosjektet er presentert for store deler av norsk tekstilproduksjon og tilbakemeldingen er klar, denne teknologiløsningen kan bringe store deler av nordisk tekstilproduksjon betydelig nærmere bransjemålene for fremtidens materialgjenvinningsgrad.

Gr3n teknologiens evne til å gjenvinne polyester har gjennomgått omfattende tester de seneste årene, og det ventes ingen store overraskelser. Forskjellen denne gangen er at vi tester både verdikjeden og kjerneteknologien, og begge ressurser må fungere for å sikre en stabil kvalitet på både prosess og sluttprodukt.

Prosjektet er presentert for store deler av norsk tekstilproduksjon og tilbakemeldingen er klar, denne teknologiløsningen kan bringe store deler av nordisk tekstilproduksjon betydelig nærmere bransjemålene for fremtidens materialgjenvinningsgrad.

Gr3n teknologiens evne til å gjenvinne polyester har gjennomgått omfattende tester de seneste årene, og det ventes ingen store overraskelser. Forskjellen denne gangen er at vi tester både verdikjeden og kjerneteknologien, og begge ressurser må fungere for å sikre en stabil kvalitet på både prosess og sluttprodukt.

logo-hh
logo-nf-ta
teknologiformidling
logo-helly-hansen